FANDOMTwierdza
Logo2
Logo Szczepu
Bohater Orlęta Lwowskie
Obecny teren działania Centrum, Sośnica
Okres Działania od 2008
Rodzaj jednostki Koedukacyjna
Obecny Komendant pwd. Michał Hupsch HO
Drużyny 9 GDH Baszta

9 GDHS Lukarna


91 GDHS Forteca


95 GDH Cytadela

Byłe drużyny 9 GGZ Leśne Skrzaty

9 GDW Trawers

GenezaEdytuj

W roku harcerskim 1998/1999 powołany został pierwszy Szczep Twierdza, im. Szarych Szeregów. Szczep istniał do roku harcerskiego 2001/2002, kiedy został rozwiązany. Zrzeszał następujące drużyny: 99 GDHS "Piąta Strona Świata", 9 GDH "Baszta", pGZ. Przez swój okres próbny przy szczepie funkcjonowała 93 GDH "Wieża". Komendantka pwd. Agnieszka Łowińska.

W roku 2008 został powołany aktualny Szczep Twierdza im. Orląt Lwowskich w składzie: 9 GDH "Baszta", 9 GGZ "Leśne Skrzaty", 9 GDHS "Lukarna", pDW. Komendantką została pwd. Marzena Wojtowicz.

HistoriaEdytuj

Historia Gliwickiego szczepu Twierdza zaczyna się wraz z powstaniem 9 GDH „Baszta” im. Stefanii Jungnikelowej. W roku 1994 zapadła decyzja aby dość duży zastęp OSY, prowadzony przez Olę Wilczyńską i Ewę Murawską, działający w szczepie Pisklęta przy SP nr 9 przekształcić w drużynę. I tak powstaje dziewiątka a jej drużynową zostaje Aleksandra Wilczyńska która organizuje pierwszy nabór w SP 9. W tym samym czasie do drużyny zostają przyłączone dwa zastępy z SP nr 22 na Jasnogórskiej (dzisiaj jest to Gimnazjum nr 3), tym samym drużyna dziedziczy największa harcówkę w Gliwicach. W tym czasie druhna Ewa Murawska zakłada 26 GDH Knieje.

Pierwszy obóz dziewiątki odbył się w Zbicach w 1995 roku, następnie są Zdbice (1996), Biały Brzeg (1997) oraz ponownie Zdbice (1998). Baszta bardzo rozrosłą się w tamtym okresie, do tego stopnia że musiała zostać podzielona na trzy plutony. Plutony zostają przekształcone w drużyny i w 1998 jadą na obóz jako „Baszta” (samodzielny podobóz, drużynowa dh. Maria Janik, przyboczna Basia Rolnik, Robert Bielecki oraz Anna Seweryn), próbna drużyna Dąbrowa (drużynowa dh. Aleksandra Romaniuk) oraz próbna drużyna Mury (drużynowa Marta Janczewska - po tym obozie zmienia nazwę na Bór). Na tym obozie dochodzi do dużych zmian. Druhna Seweryn zabiera większość harcerek z drużyny i zakłada 7 GDH Grom, natomiast męska część drużyny przechodzi do Szczepu Wilk. We wrześniu ’97 powstaje drużyna starszoharcerska 99 GDHS „Piąta strona świata” im. Artura Feii, a jej drużynową zostaje Agnieszka Łowińska. Drużyna bierze udział w obozie w Zdbicach ’98, na podobozie starszoharcerskim prowadzonym przez ŚP phm. Sebastiana Błażkiewicza HR.

We wrześniu 1999 roku drużyny Baszta i Dąbrowa łączą się, a drużynową zostaje druhna Karolina Kowalska. 9 GDH „Baszta” wstępuje do szczepu „Twierdza” im. Szarych Szeregów, w której skład weszły również 99 GDHS "Piąta strona świata", 93 GDH "Wieża" oraz gromada zuchowa. Szczep wyjeżdża na obóz do Wojanowa (2000), którego komendantką jest szczepowa Agnieszka Łowińska. W następnym roku szczep rozpada się. Drużynową Baszty zostaje dh. Magdalena Kłusek.

W 2003 roku powstaje gromada zuchowa 9 GGZ „Leśne skrzaty” prowadzona przez siostry Magdalenę i Annę Trojan. Dziewiątka zmienia barwy chust z granatowych na granatowo żółte, zuchy mają chusty granatowo błękitne. Przy drużynie powstaje pluton prowadzony przez Oliwię Bołdys (wrzesień 2003), następnie zostaje przekształcony w próbną drużynę przy SP 7. Drużyna przyjmuje barwy granatowo-czerwone i bierze udział w obozie w Przejęsławiu (2004). Niestety nowopowstała drużyna szybko przestaje istnieć. Dziewiątka uczestniczy w następnych obozach w ramach HAL: Sielpia Wielka (2005 - wspólny podobóz wraz z 39 GDH "Czarne Stopy" i 25 GDH "Szarotki"), Strychy (2006 - wspólny podobóz wraz z 14 GDH "Szarotka"). W roku 2007, po latach ma miejsce samodzielny podobóz drużyny w Białym Brzegu.

We wrześniu roku 2007 powstała drużyna starszoharcerska „Lukarna”, która została wydzielona z bardzo wówczas licznej 9 GDH Baszta. Drużynowym został druh Paweł Kłusek, od tej pory jest przez niego prowadzona wraz z dh. Magdaleną Michalik. W 2008 roku Baszta i Lukarna pojechały na HAL do Huty Polańskiej gdzie miały swój wspólny podobóz. W Hucie znajdowała się również kolonia zuchowa gromady Leśne Skrzaty. Rozkazem Komendanta Hufca Ziemi Gliwickiej L17/08 został powołany szczep Twierdza, w którego skład weszły 9 GGZ Leśne skrzaty, 9 GDH Baszta, 9 GDHS Lukarna oraz nowo powstałą drużyna wędrownicza Trawers. Komendantką szczepu oraz drużynową drużyny wędrowniczej została dh. pwd Marzena Wojtowicz. W niedługim czasie do szczepu dołączyła nowo powstała drużyna harcerska 95 GDH Cytadela, założona przez dh. Arkadiusza Brycha, która rozpoczęła działalność przy SP nr 20. W grudniu 2008 roku miała miejsce wigilia która była pierwszym spotkaniem całego szczepu. Na tej wigilii gromada zuchowa Leśne skrzaty została przekazana druhnie Annie Kleszcz.

W roku 2009 odbył się obóz w Kostkowicach, następnie w Lucieniu 2010 roku gdzie Lukarna miała własny podobóz natomiast Baszta i Cytadela były razem wraz z zaprzyjaźnionymi środowiskami. Na początku roku harcerskiego 2010/2011 doszło do kliku zmian.. Drużynową 9 GDH Baszta została dh. Aleksandra Aleksander, natomiast drużynowym 9 GDHS został dh Mirosław Boksa. W roku 2011 Twierdza bierze udział w HAL w Wygnańczycach, gdzie znajduje się na podobozie wraz z Knurowem.

We wrześniu tego roku dh Mirosław Boksa przeprowadza nabór w Gimnazjum nr 9, co owocuje przybyciem bardzo wielu nowych członków do Lukarny. W styczniu 2012 Lukarna i Trawers wyjeżdżają na zimowisko do Sławkowa razem ze Szczepem Uroczysko (komendantem wyjazdu jest dh Patryk Rempała, oboźna dh. Katarzyna Moskała). Uczestnicy wcieleni są w fabułę zimowiska, która opiera się na filmie "Avatar". Wtedy właśnie członkowie Lukarny składają Przyrzeczenie Harcerskie.

W 2012 odbywa się również obóz hufca (Siemiany/Orkusz), na którym Lukarna i Baszta mają własny podobóz w Siemianach. Komendantem podobozu jest pwd. Paweł Kłusek, zastępcą sam. Aleksandra Aleksander, a oboźnym ćw. Mirosław Boksa. Nazwa podobozu to Twierdzopolis, a fabuła prowadzona w obu pionach wiekowych związana jest ze starożytną Grecją, jej kulturą, sztuką, historią, mitologią. Wędrownicy z Trawersu są uczestnikami na podobozie wędrowniczym prowadzonym przez pwd. Izabelę Julke, a zuchy z Leśnych Skrzatów uczestniczą w kolonii zuchowej w Orkuszu pod opieką dh. Magdaleny Borowiec i dh. Aleksandry Senaczek . We wrześniu 2012 roku pwd. Marzena Wojtowicz-Nikiel oddaje funkcję komendanta szczepu. Jej następcą jest pwd. Paweł Kłusek. P.O. drużynowego Trawersu zostaje odkr. Grzegorz Jagielski.

W lutym 2013 Twierdza organizuje zimowisko w chatce na Rogaczu, na które jedzie z nią zaprzyjaźniony Szczep Uroczysko. Komendantem wyjazdu jest dh Paweł Kłusek, oboźnym dh Grzegorz Jagielski. Uczestnicy dwóch środowisk wspólnie angażują się w fabułę jaką są magiczne przygody z powieści J.K. Rowling.

W czerwcu 2013 roku funkcję drużynowej 9 GDHS Lukarna przejmuje sam. Ewa Seweryn. W lipcu Twierdza jedzie na obóz w Piecniku (organizowany przez szczep Wilki; komendant zgrupowania phm. Łukasz Jurkiewicz). Na podobozie Bardzo Dziki Zachód po raz kolejny dołączył do niej Szczep Uroczysko. Uczestnicy zaznajomili się z kulturą kowbojską. W obozie udział wzięły Baszta, Lukarna oraz Trawers. Komendantem podobozu jest pwd. Aleksandra Aleksander, oboźnym pwd. Mirosław Boksa, instruktor programowy: sam. Ewa Seweryn. Na tym obozie dh. Aleksander i dh Boksa składają zobowiązanie instruktorskie.

W październiku 2013 powstaje drużyna starszoharcerska założona przez HR Dariusza Janika. Działa ona przy Gimnazjum nr 6 w Sośnicy. Po naborze drużyna liczy ok. 30 osób. W tym samym czasie P.O. drużynowego 95 GDH Cytadela zostaje odkr. Sebastian Brych.

W styczniu 2014 Twierdza ponownie jedzie na zimowisko do chatki na Rogaczu. Komendantem jest dh. Magdalena Kłusek, oboźnym odkr. Sebastian Brych. Fabuła to Królikarnia, czyli oddział zajmujący się walką z postaciami z książek. Jest to pierwszy wyjazd szczepowy, na którym pojawiają się przedstawiciele drużyny z Sośnicy. W lutym 2014 drużyna zamyka swą próbę. Od tej pory oficjalnie nazywa się 91 GDHS Forteca im. Roberta Baden-Powella.

W lipcu 2014 szczep organizuje obóz Twierdza Magów wyłącznie dla swojego środowiska. Odbywa się on w Kostkowicach. Biorą w nim udział Leśne Skrzaty, Baszta, Cytadela, Lukarna i Forteca. Komendantem podobozu jest pwd. Michał Kulasek, zastępcą pwd. Ewa Seweryn, oboźnym odkr. Sebastian Brych, instruktorzy programowi: pion Klaudia Lenartowicz, HR Dariusz Janik). Fabułą obozu jest historia książek "Harry Potter". Podczas jego trwania dh Michał Kulasek i dh. Ewa Seweryn składają zobowiązanie instruktorskie.

We wrześniu 2014 podczas startu harcerskiego sam. Magdalena Borowiec przekazuje gromadę Leśne Skrzaty pion. Klaudii Lenartowicz. W październiku 2014 odbywa się biwak szczepu w Łączy, podczas którego 11 października dh Paweł Kłusek oddaje funkcję komendanta szczepu. Nowym szczepowym jest pwd. Mirosław Boksa (mianowany oficjalnie Rozkazem Komendantki Hufca L9/2014 z 31 października).

Podczas ferii zimowych 2015 szczep bierze udział w HAZ w Pawełkach. Komendantką jest pwd. Alicja Janicka, oboźnym odkr. Sebastian Brych. 26 marce 2015 roku funkcję Komendantki Szczepu przejmuje pwd. Ewa Seweryn. Tego samego dnia sznur drużynowego oficjalnie otrzymuje dh. Kuba Krzywy oraz oficjalnie zostaje rozwiązana 9. GDW Trawers W skład komendy wchodzi wtedy dh Adrian Moszyński (zastępca), dh Kuba Krzywy (skarbnik) oraz dh Wojciech Stefanek (kwatermistrz).

Harcerska Akcja Letnia 2015 odbywa się w Zarzęcinie i jest organizowana przez szczep. Wspólnie z Twierdzą na zgrupowaniu pojawia się Szczep Pangea. Komendantem zgrupowania jest druh Patryk Rempała. Komendantka podobozu to pwd. Ewa Seweryn, oboźny odkr. Grzegorz Jagielski. Instruktorzy programowi: HO Marta Tkacz, odkr. Adrian Moszyński, odkr. Kuba Krzywy, wyw. Wojciech Stefanek. Podczas obozu realizowana jest fabuła Wikingów. Harcerze uczą się śpiewać szanty oraz poznają pewne elementy życiorysu wikingów.

Harcerska Akcja Letnia 2016 ma miejsce podczas obozu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w Próchnówku. Komendantką podobozu szczepu jest pwd. Ewa Seweryn HR, oboźnym druh Michał Hupsch. Instruktorzy programowi to: pwd. Mirosław Boksa, HO Marta Tkacz, odkr. Kuba Krzywy, odkr. Dawid Warzecha. Harcerze starsi podczas obozu realizują fabułę konspiracyjną, natomiast harcerze młodsi wcielają się w indian.

W styczniu 2017 roku skład komendy szczepu zmienia się. Usunięta zostaje funkcja skarbnika, a druh Kuba Krzywy zostaje zastępcą komendantki. Drugim zastępcą jest druh Michał Hupsch. Funkcja kwatermistrza pozostaje bez zmian. W czerwcu 95 GDH zmienia swojego drużynowego. Druh Kuba Krzywy przekazuje swoją funkcję odkr. Dawidowi Warzecha.

W lipcu szczep Twierdza zostaje zgłoszony przez HR Dariusza Janika do międzynarodowego grantu w którym wygrywa dofinansowanie za które zakupuje fantoma oraz AED część środków przeznacza również na będący wtedy w budowie ośrodek w Łączy.

W wakacje szczep jedzie na obóz do Siamoszyc, gdzie tworzy oddzielne zgrupowanie. Komendantką jest phm. Ewa Seweryn HR, oboźnym pwd. Michał Hupsch HO. Instruktorzy programowi to: sam. Zofia Młotkowska, ćw. Piotr Hasiec, odkr. Dawid Warzecha. Przez pierwsze kilka dni kadrą obozu jest również pwd. Mirosław Boksa, jednak ze względu na chorobę zmuszony jest wrócić do domu. Na jego miejsce przyjeżdża trop. Aleksandra Kazana. Podczas trwania HAL 2017 harcerze wcielają się w adeptów szkoły samurajów i poznają cnoty Kodeksu Bushido. Podczas trwania obozu druh Michał Hupsch składa swoje zobowiązanie instruktorskie.

W padzierniku 2017 następuje zmiana na funkcji kwatermistrza. Druh Wojciech Stefanek oddaje sprzęt szczepu pod opiekę dh. Dominika Grzybowskiego. 2-4.10.2017 w Kokotku odbywa się uroczysty biwak z okazji 9 urodzin szczepu, na który zaproszeni są wszyscy byli i obecni członkowie. Na obrzędowym ognisku pojawia się m.in. założycielka i pierwsza komendantka szczepu - druhna Marzena Wojtowicz-Nikiel, komendantka szczepu w poprzedniej generacji - druhna Agnieszka Łowińska-Rawska oraz była drużynowa szczepowej gromady zuchowej - druhna Magdalena Trojan-Kobryń.

W listopadzie 2017 podczas Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, druhna phm. Ewa Seweryn przekazuje funkcję komendanta szczepu swojemu zastępcy - druhowi pwd. Michałowi Hupsch. Nową komendę szczepu tworzą we troje wspólnie z druhem pwd. Mirosławem Boksą.

Na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 szczep organizuje kurs przybocznych dla swojej kadry. Biwaki kursowe miały miejsce w Zabrzu oraz w Wilczym Gardle.

Harcerska akcja letnia 2018 odbywa się w Podlesicach. Jest to obóz hufca a komendantem zgrupowania jest phm. Patryk Rempała. Twierdza decyduję się na zorganizowanie dwóch podobozów: podobozu pionu harcerskiego - Baszta i Cytadela oraz podobozu pionu HS i W - Lukarna i Cytadela. W trakcie tego obozu pwd. Michał Hupsch decyduje się zrezygnować z funkcji komendanta szczepu. Ze względu na brak następcy drużynowi podejmują decyzję o rozwiązaniu szczepu, który w taki sposób on kończy swoją działalność. Szczep zostaje oficjalnie rozwiązany 3 września 2018 roku (nr rozkazu: L11/2018).

ObozyEdytuj

 • 1995 : Zdbice
 • 1996 : Zdbice II
 • 1997 : Biały Brzeg
 • 1998 : Zdbice III
 • 1999 : Wojanów
 • 2000 : Wojanów II
 • 2001 : Wielgie
 • 2002 : Kostkowice
 • 2003 : Sarnowo
 • 2004 : Przejęsław
 • 2005 : Sielpia Wielka
 • 2006 : Strychy
 • 2007 : Biały Brzeg II
 • 2008 : Huta Polańska
 • 2009 : Kostkowice II
 • 2010 : Lucień
 • 2011 : Wygnańczyce
 • 2012 : Siemiany/Orkusz

Kadra obozu w Siemianach - Komendant: pwd. Paweł Kłusek ćw., Z-ca: sam. Aleksandra Aleksander, oboźny: ćw. Mirosław Boksa

Kadra kolonii zuchowej w Orkuszu - sam. Magdalena Borowiec, och. Aleksandra Senaczek

Zastępowi - trop. Ewa Seweryn, trop. Aleksandra Jurkiewicz, wyw. Samuel Motyl, mł. Piotr Hasiec

 • 2013 : Piecnik

Kadra - Komendant: pwd. Aleksandra Aleksander sam., oboźny: pwd. Mirosław Boksa ćw, Instruktor programowy: sam. Ewa Seweryn (+kadra Uroczyska)

Zastępowi - mł. Piotr Hasiec, mł. Michał Hupsch, och. Marta Kurzawa (+ zastępowi uroczyska)

 • 2014 : Kostkowice III

Kadra - Komendant: pwd. Michał Kulasek HO, Z-ca: pwd. Ewa Seweryn HO, oboźny: odkr. Sebastian Brych, Instruktorzy programowi: HR Dariusz Janik, pion. Klaudia Lenartowicz

Zastępowi - szer. Natalia Tarkiewicz, trop. Julia Kwiryn, mł Filip Grzesik, wyw. Wojciech Krzywy, wyw. Kamil Rzepiński, odkr. Adrian Moszyński, szer. Anna Gabryś

 • 2015 : Zarzęcin

Kadra - Komendant: pwd. Ewa Seweryn HO, Z-ca: odkr. Adrian Moszyński, oboźny: odkr. Grzegorz Jagielski, Instruktorzy programowi: HO Marta Tkacz, odkr. Kuba Krzywy, wyw. Wojciech Stefanek

Zastępowi - trop. Zofia Młotkowska, och. Agnieszka Hasiec, wyw. Wojciech Krzywy, mł. Antoni Palbow, szer. Kacper Warzecha, och. Martyna Denkowska, wyw. Kamil Rzepiński

 • 2016 : Próchnówko

Kadra - Komendant: pwd. Ewa Seweryn HR, Z-ca: pwd. Mirosław Boksa ćw., oboźny: ćw. Michał Hupsch, Instruktorzy programowi: HO Marta Tkacz, odkr. Kuba Krzywy, odkr. Dawid Warzecha

Zastępowi - pion. Natalia Datkun, trop. Małgorzata Goryczka, odkr. Piotr Hasiec, och. Ania Gabryś, szer. Kacper Warzecha, szer. Mikołaj Rojek

 • 2017 : Siamoszyce

Kadra - Komendant: phm. Ewa Seweryn HR, Z-ca (31.07-4.08): pwd. Mirosław Boksa ćw., oboźny i z-ca (4.08-17.08): pwd. Michał Hupsch HO, Instruktorzy programowi: sam. Zofia Młotkowska, ćw. Piotr Hasiec, odkr. Dawid Warzecha

Zastępowi - pion. Alicja Moszyńska, odkr. Michał Węgliński, och. Dominika Kopeć, szer. Michalina Stefańczyk, szer. Kacper Warzecha, szer. Dawid Święch

 • 2018 : Podlesice

Kadra podobozu H - Komendant: pwd. Michał Hupsch HO, Oboźny: odkr. Dawid Warzecha, Kwatermistrz: ćw. Piotr Hasiec, instruktor

Zastępowi - och. Paulina Kwiecień, mł. Michał Wojna, szer. Jakub Momot

Kadra podobozu HS i W - Komendant: phm. Ewa Seweryn HR, Z-ca: pwd. Zofia Młotkowska HO, Oboźni i Kwatermistrz: odkr. Kuba Krzywy

Zastępowi - pion. Julia Masłoń, och. Monika Krawiec, och. Adrianna Szafran, mł. Oskar Grochocki, mł. Kacper Warzecha

DrużynyEdytuj

Stan na dzień rozwiązaniaEdytuj

Dawne jednostkiEdytuj

KomendanciEdytuj

Stan na dzień rozwiązaniaEdytuj

Komendant

pwd. Michał Hupsch HO

Z-cy komendanta

phm. Ewa Seweryn HR

pwd. Mirosław Boksa ćw.

Kwatermistrz

mł. Dominik Grzybowski

9 GDH Baszta

drużynowy: pwd; Michał Hupsch HO

przyboczni: ćw. Piotr Hasiec, pion. Julia Masłoń, trop. Wiktoria Medoń

95 GDH Cytadela

drużynowy: odkr. Dawid Warzecha

przyboczni: pion. Agnieszka Hasiec, odk. Mateusz Stefanek

9 GDHS Lukarna

drużynowa: phm. Ewa Seweryn HR

przyboczni: sam. Zofia Młotkowska, sam. Alicja Moszyńska, mł. Dominik Grzybowski

91 GDHS Forteca

drużynowy: pwd. Dariusz Janik HR

przyboczni: odkr. Michał Węgliński, och. Dominika Kopeć

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.