FANDOM


pwd. Rafał Kochańczyk ćw.
200px
Lata Służby
Stan aktualny W stanie spoczynku
Środowisko 14 GDH "Szarotka"
Pełnione funkcje Drużynowy 14 GDH

Członek Rady Hufca

Odznaczenia

pwd. Rafał Kochańczyk ćw. :

Harcerskie początkiEdytuj

Do ZHP wstąpił 1 września 1980 r.

Droga InstruktorskaEdytuj

1989Edytuj

15 maja : rozkazem Komendanta Hufca L5/1989 zostaje mianowany na funkcję drużynowego 14 GDH

1990Edytuj

13 września : Rada Hufca na swym posiedzeniu dokooptowuje go do swojego składu.