FANDOM


hm. Marian Kampka HR
Marian Kampka
W harcerstwie się nie dziękuje!
Lata Służby 1966 - 1967 ; 1988 - 2005
Stan aktualny W stanie spoczynku
Środowisko Szczep Sokół

13 GDH

Pełnione funkcje Komendant Hufca

Przewodniczący KSI


Przewodniczący KHR


Członek KHO


Przewodniczący Rady Hufca


Członek Rady Hufca


Komendant Szczepu

Odznaczenia Odznaka "Harcerska Służba Ziemi Śląskiej"

hm. Marian Kampka HR  :

Harcerskie początkiEdytuj

Droga InstruktorskaEdytuj

1966Edytuj

27 maja : złożenie zobowiązania instruktorskiego.

Rozkazem Komendanta Chorągwi L6/1969 otrzymuje Odznakę "Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej"

Objęcie funkcji Komendanta Szczepu.

1967Edytuj

1 września : rozkazem Komendanta Hufca L11/1967 zostaje mu przyznany stopień podharcmistrza.

Zwolnienie z funkcji Komendanta Szczepu

1988Edytuj

25 listopada : Rada Hufca na swym posiedzeniu dokooptowała go do swojego składu.

1989Edytuj

24 czerwca : Rada Hufca na swym posiedzeniu wybrała go nowym przewodniczącym Rady. Rozkazem Komendanta Hufca L6/1989 zostaje mianowany Naczelnikiem poczty harcerskiej działającej przy Kręgu dawnych instruktorów "Wiarus"

1990Edytuj

13 czerwca : Rada Hufca na swym posiedzeniu wybrała go nowym Komendantem Hufca, jednocześnie został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady.