FANDOMpwd. Jacek Rakotny HO
Jacek Rakotny
Lata Służby 1989 - 1990 ; od 2008
Stan aktualny Aktywny
Środowisko
Obecnie pełniona funkcja Członek Komendy Hufca

Komendant OH w Łączy

Funkcje pełnione w przeszłości Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

Drużynowy 31 GDH

Odznaczenia

pwd. Jacek Rakotny HO - ps. "Zając" (ur.) :

Harcerskie początkiEdytuj

Droga InstruktorskaEdytuj

1987Edytuj

2 listopada : rozkazem Komendanta Hufca L7/1987 zostaje mu przyznany stopień przewodnika.