FANDOM


hm. Andrzej Jaśniok HR
Andrzej Jaśniok
Lata Służby Od 1968
Stan aktualny Aktywny
Środowisko Szczep Sokół
Obecnie pełniona funkcja Z-ca przewodniczącego KSI
Funkcje pełnione w przeszłości Przewodniczący KSI

Przewodniczący Rady Hufca


Instruktor Komendy Hufca Ruda Śląska


Członek Rady Chorągwi


Instruktor wydziału harcerskiego w Komendzie Chorągwi


Komendant Hufca


Z-ca Komendanta Hufca


Członek KSI


Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego


Kierownik referatu harcerskiego


Z-ca Komendanta Szczepu


Drużynowy 43 GDH

Odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi

Złota Odznaka "Za zasługi dla Hufca Ziemi Gliwickiej"


Honorowa Odznaka "Za zasługi dla Chorągwi"


Brązowy Krzyż Zasługi


Krzyż "Za zasługi dla ZHP"


Brązowa Odznaka im. J.Krasickiego

hm. Andrzej Jaśniok HR :

Harcerskie początkiEdytuj

Do ZHP wstąpił w 1962 r.

Droga InstruktorskaEdytuj

1968Edytuj

Objęcie funkcji drużynowego 43 GDH.

1970Edytuj

Rozkazem Komendanta Hufca L6/1970 z dnia 14 listopada zostaje mu przyznany stopień przewodnika, tego samego dnia składa zobowiązanie instruktorskie.

Zwolnienie z funkcji drużynowego.

1972Edytuj

Objęcie funkcji przewodniczącego kręgu instruktorskiego.

Rozkazem Komendanta Hufca L6/1972 z dnia 1 czerwca zostaje mu przyznany stopień podharcmistrza.

1974Edytuj

13 października - objęcie funkcji kierownika referatu harcerskiego.

Objęcie funkcji członka KSI

1975Edytuj

Rozkazem Komendanta Chorągwi L6/1975 z dnia 25 Lipca zostaje mu przyznany stopień harcmistrza.

9 listopada - zwolnienie z funkcji kierownika referatu harcerskiego i mianowanie na funkcję z-cy Komendanta Hufca.

Zwolnienie z funkcji przewodniczącego kręgu instruktorskiego.

1976Edytuj

23 Listopada otrzymanie Brązowej Odznaki im. J.Krasickiego - nr. leg. 4-04970

Mianowanie na funkcję członka Rady Chorągwi.

1977Edytuj

1 grudnia : otrzymanie Krzyża "Za zasługi dla ZHP"

Zwolnienie z funkcji członka KSI, a mianowanie na funkcję jej przewodniczącego.

1978Edytuj

Mianowanie na funkcję instruktora wydziału harcerskiego w Komendzie Chorągwi.

1980Edytuj

19 października : zwolnienie z funkcji z-cy Komendanta Hufca

10 listopada : wybranie na funkcję Komendanta Hufca.

1981Edytuj

Ustąpienie z funkcji przewodniczącego KSI

1983Edytuj

27 lipca : otrzymanie Brązowego Krzyża Zasługi - nr. leg. 2155-83-49

1984Edytuj

29 lutego : zwolnienie z funkcji Komendanta Hufca.

Mianowanie instruktorem Komendy Hufca Ruda Śląska.

1985Edytuj

Zwolnienie z funkcji instruktora wydziału harcerskiego w Komendzie Chorągwi oraz z funkcji członka Rady Chorągwi.

1987Edytuj

26 kwietnia : otrzymanie Honorowej Odznaki "Za zasługi dla Chorągwi" - nr. leg 754

26 maja : otrzymanie Złotej Odznaki "Za zasługi dla Hufca Ziemi Gliwickiej" - nr. leg. 26/87

Rozkazem Naczelnika ZHP L8/1987 z dnia 22 lipca zostaje mu przyznany stopień harcmistrza Polski Ludowej.

14 października : otrzymanie Srebrnego Krzyża Zasługi

1990Edytuj

Po reformie systemu stopni instruktorskich, który między innymi usuwał stopień harcmistrza Polski Ludowej, wszyscy jego posiadacze powracają do stopnia harcmistrza.

13 września : Rada Hufca na swym posiedzeniu wybiera go nowym przewodniczącym.

1991Edytuj

Zwolnienie z funkcji instruktora Komendy Hufca Ruda Śląska