FANDOMphm. Adam Dersiewicz HR
Adam Dersiewicz
Lata Służby
Stan aktualny Aktywny
Obecnie pełniona funkcja Z-ca przewodniczącego KRH

Członek KSI

Funkcje pełnione w przeszłości Drużynowy 14 GDH

Namiestnik Starszoharcerski


Przewodniczący KHO


Członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi

Odznaczenia

phm. Adam Dersiewicz HR (ur.) :

Harcerskie początkiEdytuj

Droga InstruktorskaEdytuj