FANDOM


6 GDW "Trzy Polana"
Bohater Maciej Aleksy Dawidowski
Obecny teren działania Centrum
Założona 2009
Pion wiekowy Wędrownicy
Rodzaj jednostki Koedukacyjna
Obecny drużynowy
Środowisko Szczep Pangea
6 Gliwicka Drużyna Wędrownicza "Trzy Polana"

GenezaEdytuj

Do roku 2009 członkowie - założyciele drużyny stanowili zastęp wędrowniczy w 6 GDHS „Nurt”, ten okres jak i następujący po nim obóz to przede wszystkim czas poświęcony na stworzenie drużyny wędrowniczej. Większość zbiórek miała charakter organizacyjny, dyskusyjny na których ustalaliśmy wszystko co związane z przyszłą drużyną.

W czasach, gdy szczep zaczynał się dopiero formować, powstała wizja kolejny drużyn, jakie miały w nim powstać. Zgodnie z obrzędowością, ich nazwy miały nawiązywać do sił żywiołów - Bór - ziemia, Nurt - woda. W tych założeniach drużyna wędrownicza miała nazywać się Żar, od żywiołu ognia.

HistoriaEdytuj

Rok 2008/2009Edytuj

Pierwsze spotkanie wędrowników jeszcze jako zastęp działający przy 6 GDHS „Nurt” odbyło się 22.02.2009 w herbaciarni, na którym pojawił się pomysł założenia drużyny wędrowniczej.

W dniach 27.02.2009-1.03.2009 odbył się biwak w Milówce. Celem wyjazdu jest integracja oraz zapoznanie się z formami pracy wędrowniczej.

21.03.2009 zbiórka w telepizzy na której została przedstawiona propozycja konstytucji oraz propozycja obrzędowości dla drużyny.

Dnia 14.04.2009 na zbiórce piszemy plan pracy na czas próby drużyny

30.05.2009 Zatwierdzona zostaje przez członków założycieli konstytucji, obrzędowość, funkcyjni (kwatermistrz, strażnik konstytucji oraz sekcyjni) a także drużynowa - pwd. Małgorzata  Fortuna. Na funkcję instruktora programowego wybrano Arkadiusza Szwentnera

Na zakończenie roku harcerskiego odbył się obóz w Zarzęcinie w terminie 13-31.07.2009r. Komendantem podobozu pDW „Trzy Polana” oraz 6 GDHS „Nurt” była pwd. Małgorzata Fortuna. Główne zajęcia wędrowniczej części podobozu polegały na integracji członków przyszłej drużyny (każda osoba prowadziła część zajęć, pomagaliśmy również kadrze pozostałych pionów wiekowych i szyliśmy naszą banderę drużyny).

Rok 2009/2010Edytuj

W dniach 18-20 września 2009 drużyna uczestniczyła na Zlocie Hufca Ziemi Gliwickiej w Łączy.

Drużyna zamyka pomyślnie próbę drużyny i rozpoczyna działalność jako 6 GDW „Trzy Polana”. Celem na ten rok jest realizacja zadań wynikających z chęci zdobycia znaku służby przyjaźni oraz pomocy w szczepie przy którym działa drużyna

Dnia 25.09.2009 odbyła się zbiórka konstytucyjna na której wybrano drużynowego na rok 2009/20010, wybory wygrał wyw. Arkadiusz Szwentner. Na jego wniosek na funkcję IP powołany został ćw. Łukasz Tenerowicz.

23.10.2009 Na obrzędowym kominku szczepu Druh Komendant oficjalnie zamyka próbę naszej drużynie.

W dniach 13-15.11.2009 Patrol reprezentujący naszą drużynę bierze udział w  XVI zlocie akademickim "DIABLAK" 2009 w Lanckoronie organizowanym przez KHKA Diablak

Do końca roku kalendarzowego członkowie drużyny byli zaangażowani w organizację hufcowego wyjazdu po Betlejemskie Światło Pokoju do Częstochowy – było to jedno z zadań realizowanych na poczet Znaku Służby Przyjaźni.

12.02.2010 wędrownicy z 6 GDW „Trzy Polana” organizują dla szczepu Dzień Myśli Braterskiej. Przy okazji tej uroczystości, szczepowa Kapituła Harcerza Orlego przyznała byłej drużynowej – pwd. Małgorzacie Fortunie zasłużony stopień Harcerki Orlej.

17.04.2010 odbyła się zbiórka konstytucyjna, na której z funkcji IP odwołany został nieznaczną większością głosów ćw. Łukasz Tenerowicz. Na jego następcę wybrano trop. Antoninę Mielcarek.

Rok harcerski został podsumowany obozem w Lginiu (woj. lubuskie) w terminie 14,07-1.08.2010r. Wędrownicy ponownie zajęli miejsce na podobozie razem z 6 GDHS „Nurt”. Obóz wiązał się z dwoma ważnymi wydarzeniami – pierwszym była samodzielna „Wyprawa” 6 GDW „Trzy Polana” z Lginia do Zielonej Góry w następującym składzie osobowym: Ola Sieja, Magda Kurylak, Arek Szwentner, Łukasze: Tenerowicz i Jurkiewicz. Drugim rokującym na przyszłość wydarzeniem była zbiórka konstytucyjna drużyny, w czasie której dotychczasowy drużynowy – Arkadiusz Szwentner zrezygnował z pełnienia funkcji. Po dokonaniu głosowania granatowy sznur wręczony został trop. Antoninie Mielcarek. Ustalono również oznaczenie funkcji IP – szary sznur z zieloną beczką. Na instruktora programowego wybrany został ćw. Łukasz Jurkiewicz.

Rok 2010/2011Edytuj

10.09.2010 – Szczepowe rozpoczęcie roku harcerskiego. Jest to ważny rok dla drużyny, gdyż jej skład osobowy uległ znacznemu zwiększeniu – przejście licznego rocznika '94 z 6 GDHS „Nurt”. Działanie drużyny było ograniczone ze względu na ograniczone zaangażowanie jej członków.

Drużyna reprezentowana przez trop. Antoninę Mielcarek, wyw. Michała Pawlytę oraz ćw. Łukasza Jurkiewicza wzięła udział w konferencji wędrowniczej „Nic o nas bez nas” organizowanej przez Chorągiew Łódzką ZHP

Wędrownicy, razem z pozostałymi jednostkami szczepu wzięli udział w biwaku Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa (2-3.10.2010) oraz w biwaku szczepu 15-17.10.2010 (1 uczestnik)

28.11.2010 – termin kolejnej Zbiórki Konstytucyjnej. W jej następstwie wprowadzone zostały zmiany do konstytucji drużyny.

23-28.01.2011 – Zimowisko 6 GDHS „Nurt” oraz 6 GDW „Trzy Polana”. Ze składu 6 GDW udział wzięli: trop. Michalina Gerlic, ćw. Łukasz Jurkiewicz.

Kolejny rok harcerski zakończył się obozem w Kuźnicy Brzeźnickiej. Większość członków drużyny pełniła na nim funkcje w kadrze podobozu. Liczba wędrowników – uczestników: 3 osoby.

Rok 2011/2012Edytuj

Szczepowe rozpoczęcie roku harcerskiego – 2.09.2011r.

11.09.2011r – Wyjazd rowerowy nad Pławniowice. Po udanym rejsie na Omegach, drużyna w dość licznym gronie podjęła decyzję o zwołaniu Zbiórki Konstytucyjnej, w celu zmiany dotychczasowego działania drużyny

Zbiórka Konstytucyjna – 14.09.2011r. Głosem większości, na funkcję drużynowego wybrany został ćw. Łukasz Tenerowicz. Z jego wskazania, na Instruktora Programowego wybrano ćw. Krzysztofa Ptaka.

31.09-2.10.2011r –pięcioro wędrowników z naszej drużyny wzięło udział w I Wędrowniczym Festiwalu Biedy, organizowanym prze HKA „Pędzące Surykatki”

Drużyna w stosunkowo dużym gronie wzięła udział w biwaku szczepu (7-9.10.2011r), podczas którego odbyła się wędrówka z Rud do Łączy, a w wieczornych godzinach – dyskusja na temat programów partii politycznych startujących w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Obozy i biwakiEdytuj

DrużynowiEdytuj

Stan obecnyEdytuj